Uvjeti poslovanja

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA:

Sukladno čl.10, st.3 Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da pritužbe ili prigovor na kvalitetu naših proizvoda ili usluga mogu dostaviti poštom u pismenom obliku ili putem e-pošte, na adresu (ili direktno u poslovnom prostoru):
ETHERMA Elektrowärme GmbH Landesstraße 16 A-5302 Henndorf

E-mail: service.at@etherma.com

Tel.: +43 6214 76 77

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/2014.), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.